ข่าวดี
สำหรับผู้ปกครอง ทางลอนดอนอิงลิช เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนำน้อง ๆที่มีอายุตั้งแต่ 3-6ขวบ เข้ามาทดลองเรียนฟรี ในชั่วโมงแรก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับบรรยากาศ การเรียนรู้ในห้องเรียน  และได้พบกับครูเจ้าของภาษา  เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีทัศนคติที่ดีและรักที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับน้อง ๆ ในอนาคต
 
...............................................................................................................
ทางลอนดอน อิงลิช ให้ความสนใจ ในรายละเอียด กับน้อง ๆ ทุก ๆ คน  นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ทางคุณครูได้จัดให้มี  video, Audio file เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปเปิดที่บ้าน เพื่อช่วยเสริมทักษะ การเรียนรู้จากที่บ้านได้อีกทางหนึ่ง และนอกจากนี้แล้วทางทีมครูผู้สอนยังได้ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ฝึกการเขียนเพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจในโครงสร้างหลักภาษาอังกฤษ หรือฝึกการใช้ ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง โดยส่งเป็นอีเมล์  จดหมาย มายังลอนดอน อิงลิช ทั้งนี้คุณครูผู้รับผิดชอบ จะตรวจเช็ค และตอบกลับไปยังน้อง ๆ  เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ การเขียน และการใช้หลักภาษาที่ถูกต้อง  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน


ดูกิจกกรรมการเรียนการสอนได้จาก Facebook ด้านล่าง
www.facebook.com/London.English.Nonthaburi
 Line ID: 0876732707
 


 คลาส 2
28 พฤศจิกายน 2014 | 15:09:04คลาส 4
04 ธันวาคม 2014 | 19:08:09คลาส 5
04 ธันวาคม 2014 | 19:12:02คลาส 6
04 ธันวาคม 2014 | 19:15:39คลาส 8
04 ธันวาคม 2014 | 19:14:45คลาส 9
04 ธันวาคม 2014 | 19:16:34