สอนภาษาอังกฤษ  ย่านรัตนาธิเบศร์  นนทบุรี

Click here to edit subtitle

ลอนดอน อิงลิช  สอนภาษาอังกฤษโดยทีมอาจารย์ชาวอังกฤษ  สำหรับทุก ๆ วัย  เริ่มตั้งแต่ 4 ขวบ ถึง ผู้ใหญ่ไม่จำกัดวัย


สำหรับน้อง ๆ นักเรียน เราสอน การ อ่าน การพูด การฟัง การเขียน   เพื่อให้น้อง ๆ ได้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง.


สำหรับ น้อง ๆ วัยทำงาน  เราสอนการอ่าน การเขียน การพูด  และเน้นการสนทนาเป็นหลัก  .


เราเริ่มต้นด้วย ร์  30 ชั่วโมง ในราคา  4500 ท โดยนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้น


ในแต่ละห้องเรียนมีนักเรียน ไม่เกิน 8 คน เราเน้นคุณภาพ เพื่อให้น้อง ๆ ทุก ๆ คนเข้าถึงครูผู้สอนได้ทั่วถึง


เตรียมตัวของท่านให้พร้อมเพื่อก้าวไปสู่อาเซียนใน ปี  2558

Sunday morning Adult learners class.