ข่าวดี

    สำหรับผู้ปกครองเเละทุกๆท่าน  ทางลอนดอน อิงลิช เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนได้เข้ามาทดสอบ และทดลองการเรียน ครั้งแรกฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


ดูกิจกกรรมการเรียนการสอนได้จาก Facebook ด้านล่าง
www.facebook.com/London.English.Nonthaburi
 


 
Teacher Mathiew
28 กรกฎาคม 2014 | 13:15:11
Corporate Training
10 กรกฎาคม 2014 | 16:19:00
Adult Learners
08 กรกฎาคม 2014 | 10:37:31
Young Adult Learners (14-17 Years)
08 กรกฎาคม 2014 | 10:37:59
Young Learners (5-8 Years)
10 กรกฎาคม 2014 | 16:10:23
คลาสวัยทำงาน
04 กรกฎาคม 2014 | 10:50:27
คลาสเด็กชั้นประถม
04 กรกฎาคม 2014 | 10:51:37
private class
04 กรกฎาคม 2014 | 10:49:01
Teacher Chris
04 กรกฎาคม 2014 | 10:53:22

London English
04 กรกฎาคม 2014 | 11:05:08