ประกาศ
 
London English จะเปิดสอน ช่วงปิดภาคเรียนนี้ 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-31 ตุลาคม 2557  โดยรับจำนวนจำกัด


สมัครก่อนได้รับสิทธิ์ ส่วนลด 5 %   รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 02-965-7241, 02-965-8338 , 087-673-2707


www.facebook.com/London.English.Nonthaburi
 


 
Teacher Mathiew
28 กรกฎาคม 2014 | 13:15:11
Corporate Training
10 กรกฎาคม 2014 | 16:19:00
Adult Learners
08 กรกฎาคม 2014 | 10:37:31
Young Adult Learners (14-17 Years)
08 กรกฎาคม 2014 | 10:37:59
Young Learners (5-8 Years)
10 กรกฎาคม 2014 | 16:10:23
คลาสวัยทำงาน
04 กรกฎาคม 2014 | 10:50:27
คลาสเด็กชั้นประถม
04 กรกฎาคม 2014 | 10:51:37
private class
04 กรกฎาคม 2014 | 10:49:01
Teacher Chris
04 กรกฎาคม 2014 | 10:53:22

London English
04 กรกฎาคม 2014 | 11:05:08