ข่าวดี
สำหรับผู้ปกครอง ทางลอนดอนอิงลิช เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนำน้อง ๆ เข้ามาทดลองเรียนฟรี ในชั่วโมงแรก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับบรรยากาศ การเรียนรู้ในห้องเรียน  และได้พบกับครูเจ้าของภาษา  เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีทัศนคติที่ดีและรักที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับน้อง ๆ ในอนาคต
 
...............................................................................................................
ทางลอนดอน อิงลิช ให้ความสนใจ ในรายละเอียด กับน้อง ๆ ทุก ๆ คน  นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ทางคุณครูได้จัดให้มี  video, Audio file เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปเปิดที่บ้าน เพื่อช่วยเสริมทักษะ การเรียนรู้จากที่บ้านได้อีกทางหนึ่ง และนอกจากนี้แล้วทางทีมครูผู้สอนยังได้ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ฝึกการขียนเพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจในโครงสร้างหลักภาษาอังกฤษ หรือฝึกการใช้ ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง โดยส่งเป็นอีเมล์  จดหมาย มายังลอนดอน อิงลิช ทั้งนี้คุณครูผู้รับผิดชอบ จะตรวจเช็ค และตอบกลับไปยังน้อง ๆ  เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ การเขียน และการใช้หลักภาษาที่ถูกต้อง  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน


ดูกิจกกรรมการเรียนการสอนได้จาก Facebook ด้านล่าง
www.facebook.com/London.English.Nonthaburi
 


 
Teacher Mathiew
28 กรกฎาคม 2014 | 13:15:11
Corporate Training
10 กรกฎาคม 2014 | 16:19:00
Adult Learners
08 กรกฎาคม 2014 | 10:37:31
Young Adult Learners (14-17 Years)
08 กรกฎาคม 2014 | 10:37:59
Young Learners (5-8 Years)
10 กรกฎาคม 2014 | 16:10:23
คลาสวัยทำงาน
04 กรกฎาคม 2014 | 10:50:27
คลาสเด็กชั้นประถม
04 กรกฎาคม 2014 | 10:51:37
private class
04 กรกฎาคม 2014 | 10:49:01
Teacher Chris
04 กรกฎาคม 2014 | 10:53:22

London English
04 กรกฎาคม 2014 | 11:05:08