london-english

ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลักษณะธุรกิจของผู้เรียนโดยเฉพาะ ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะงานที่ต้องการเพื่อให้ทางสถาบันเน้นทักษะในด้านนั้นได้

อ่านต่อ
Image

เปิดแล้วคอร์ส สนทนา (Conversation)

คอร์สสนทนา ตั้งแต่ระดับมัธยมต้น นักศึกษา ผู้ใหญ่วัยทำงาน เพื่อฝึกการฟัง พูด และการโต้ตอบกับเจ้าของภาษา

อ่านต่อ
Welcome to London English

ศูนย์ภาษาอังกฤษ London English

ศูนย์ภาษาอังกฤษ London English ได้เริ่มเปิดทำการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ 2556 โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นหลัก โดยใช้หลักสูตร และตำราของสำนักพิมพ์ของอ๊อกฟอร์ดเปิดสอนให้แก่คนไทย สำหรับทุก ๆ วัย รับตั้งแต่วัยอนุบาล ไปจนถึงวัยทำงาน ไม่จำกัดอายุของผู้เรียน และคิดราคาค่าใช้จ่ายที่ทุกคนสามารถเรียนได้ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้คนไทย ผู้ที่สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษ ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งการ ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยได้จัดอาจารย์ ครู ผู้สอนชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน ทั้งเด็กเล็ก และเด็กโต รวมถึงผู้ใหญ่ไว้จำนวนมาก

TOEIC

ขณะนี้มีน้องๆ จำนวนมากที่มาเรียน คอร์ส TOEIC TOEFL IELTS เพื่อ ต้องการนำผลคะแนนไปยื่น เพื่อศึกษาต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และเพื่อสมัครงานภายในประเทศจากประสบการณ์การสอน ทางทีมครูผู้สอนของลอนดอน อิงลิช ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเนื้อหาในการพิชิตข้อสอบที่ทำให้น้องๆ สอบผ่าน และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่หวังเอาไว้

TOEFL

ลอนดอน อิงลิช กล้าที่จะรับรองผลคะแนน ในการสอบ ดังกล่าว นักเรียนสามารถทดสอบวัดระดับได้ฟรี หลังจากนั้นครูผู้สอน จะเป็นผู้ประเมิน นักเรียนแต่ละท่านจะเรียนจำนวนชั่วโมงไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละท่าน

IELTS

หากนักเรียนท่านใดยังไม่มีพื้นฐานที่ดีพอ ทางครูผู้สอนจะปรับพื้นฐานให้ก่อน หลังจากนั้น จะเป็นการสอนเพื่อพิชิตข้อสอบโดยเฉพาะ จากประสบการณ์นักเรียนที่มาเรียนกับเรา สอบผ่านเกือบทั้งหมดทุกคน ทั้ง TOEIC TOEFL และ IELTS เรากล้าที่จะรับรองผล100 %

ดูรายละเอียดและติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนได้จาก


facebook facebook Line

: london-english
ห้องคอมพิวเตอร์


       ทางลอนดอน อิงลิช นอกจากเรียนในห้องเรียนกับครูเจ้าของภาษาแล้ว เราได้เตรียมห้องคอมพิวเตอร์ไว้ให้น้องๆ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่งด้วย
สิ่งที่น้องๆ จะได้จากห้องคอมพิวเตอร์ดังนี้
- ฝึกการฟัง ฟังจากการสะกดเป็นคำๆ ฟังจากการออกเสียงเป็นประโยค เพื่อให้น้องๆ ได้เกิดความเคยชินกับเสียงภาษาอังกฤษ นอกจากครูผู้สอนในห้องเรียนแล้ว ยังได้ฟังเสียงจากต้นฉบับที่แตกต่างกัน
- ฝึกการอ่านออกเสียงเป็นคำ และการอ่านออกเสียงเป็นประโยค เพื่อให้น้องๆ ได้อ่านออกเสียงสำเนียงที่ถูกต้องและชัดเจน
- ฝึกการเขียน เป็นรูปแบบประโยคสั้น ๆ และเขียนเป็นรูปแบบ ประโยคยาวๆ เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์ และเรียนรู้หลักไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และสามารถฝึกการเขียนเป็นโครงสร้างรูปแบบประโยคที่ถูกต้องได้

รายละเอียด ...Image
เปิดสอน ESSAY (Academic Writing)

ศูนย์ภาษาอังกฤษ London English

เปิดสอน ESSAY (Academic Writing) สำหรับผู้ที่ต้องการเขียนเพื่อสมัครงาน หรือเขียนสมัครชิงทุน การศึกษา หรือทำงาน มีทั้งสอนเดี่ยว และเป็นกรุ๊ป และทางลอนดอน เปิดทดสอบ (Pre-test) สำหรับ คอร์ส TOEIC ,TOEFL,IELTS สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ทำงานทั่วไป ที่ต้องการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ว่าอยู่ในระดับไหน สามารถ ทำการ Pre-test ได้ที่สถาบันสอนภาษา ลอนดอน อิงลิช ทางสถาบันคิดราคาถูกมาก และทียบกับผลการทดสอบที่ ศูนย์ ใกล้เคียงหรือเหมือนกัน

Image
1
คุณต้นสอบผ่าย IELS และกำลังศึกษา ต่อระดับปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษ
Image
2
คุณต้นสอบผ่าน IELTS แล้วและได้ทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกา
Image
3
คุณนา นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่ง
Image
4
น้องแป๊แป๊ สอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเติม100 ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่6 และได้อันดับ 8 จากการทดสอบภาษาอังกฤษ ในจำนวนนักเรียน 2000 คน
Image
5
คุณนุช ผู้บรรยายกีฬา ภาคภาษาอังกฤษ ประจำช่อง ทรูวิชั่น
Image
6
คุณมอลลี่ ดีเจสาว คลื่นเพลงลูกทุ่ง